MOBBİNG TAZMİNAT HAKKI

İşyerinde çalışan işçi ya da işçilere karşı, çalışan başka işçilerin, işverenin ya da yöneticinin psikolojik tacizde bulunması mobbing olarak adlandırılmaktadır. Kişinin ruhsal olarak sürekli rahatsız edilmesi ve bıktırılması mobbingdir. İşveren kişi, kıdem ve ihbar tazminatı ödememek adına işçiye mobbing uygulayarak işten çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır. İşveren kişiler, işçiye saygı göstermek ve iş yerindeki düzeni sağlamakla yükümlüdür. […]

MALA ZARAR VERME SUÇU

Türkiye’de en çok işlenen suçlardan bir tanesi mala zarar verme suçudur. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan bir kısmı sadece taşınabilir mallara karşı işlenmektedir ancak mala zarar verme suçu hem taşınabilir hem de taşınamayan mallarda işlenebilmektedir. Mala zarar verme suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Seçimlik hareketli suçlar, birden fazla hareketin seçenek olarak gösterildiği, bu seçeneklerden […]

Maddi ve Manevi Tazminatlar Nelerdir?

Bir hukuk davasında, davacının talep edebileceği çeşitli tazminat türleri vardır. Bunlardan biri telafi edici zararlardır ve telafi edici zararlar ayrıca maddi tazminatlar ve manevi tazminatlar olarak kategorize edilebilir. Aşağıdakiler telafi edici zararlara bakacak, maddi zararları tanımlayacak ve manevi tazminat tanımını verecektir.Tazminat Verici Hasarların TanımıTazmin edici zararlar, hukuk davası açan bir davacının uğradığı yaralanmanın doğrudan bir […]

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesinde ücret tanımı bulunmaktadır.  “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Ücret ödemesi en geç ayda bir ödenmelidir. Bu süre sözleşmelere göre değişkenlik göstererek bir haftaya kadar inebilmektedir.Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesinde ücret ödeme gününden itibaren […]

KİRACININ HAKLARI

Kiracı hakları, kiralayan kişi ile mülk sahibinin arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla yasalarla belirlenmiştir. Borçlar Kanunu gereğince kiracı ve mülk sahibi arasındaki kira sözleşmesi, senet gibi işlemektedir. Kiracının haklarını bilmesi kiracının yararına olacağı gibi olası bir ters durumda haklarını koruyabilmesi açısından avantaj sağlayacaktır. Kontrat SüresiEğer ev sahibinin haklı bir gerekçesi yok ise kiracıyı kontrat süresi dolmadan […]

WhatsApp Mesajları Delil Olabilir mi?

WhatsApp mesajları delil olabilir mi, sorusuna net bir cevap verebilmek için bu mesajların nasıl elde edildiğinin bilinmesi gerekir. Mahkemeye sunulacak delillerde öncelikle aranan şart hukuka aykırı elde edilmemiş olmasıdır. Bu şartı sağlayan veriler üzerine değerlendirme yapılabilmektedir.WhatsApp mesajlarının delil olarak kabul edilip edilmeyeceği de;Nasıl elde edildiğine,Hangi davada kullanılacağına göre değişiklik göstermektedir.Örneğin bir boşanma davasında daha esnek […]

Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Zamanaşımı Ne Kadar?

Vergi hataları, hesaplar üzerinden ya da vergilendirme safhasında yapılan hatalardır. Vergi hataları sebebiyle ilgili mükelleften fazla miktarda vergi alınabilir ya da eksik miktarda vergi istenebilir. Bu gibi durumlara maruz kalan kişiler; vergi hatalarının düzeltilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesinde zamanaşımı, konusunun üzerinde durmaktadır. Peki vergi hataları nelerdir?Vergi Hataları Nelerdir?Vergi hataları, yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu’na göre […]

Velâyet Hangi Durumlarda Anneye ya da Babaya Verilir?

Boşanma davalarının en çetrefilli konusu, çocukların velâyeti konusudur. Çocuğun velâyetini kimin alacağı birçok kritere göre değişkenlik gösterir. Annenin ya da babanın velâyete hak kazanması farklı bakış açılarına göre değerlendirilir. “Velâyet hangi durumlarda anneye ya da babaya verilir?” sorusunun yanıtını yasal dayanaklarıyla beraber öğrenmek gerekir.Velâyet Davası Nedir?Velayet davası, boşanma durumunda aile mahkemesinde uygulanan bir hukuki süreçtir. […]

Suç ya da Ceza Nedeniyle Memuriyetten Men Edilme Durumu

Memurluk kurumu, Türkiye Anayasası başta olmak üzere çok sayıda kanun ve yönetmelikle yasal düzenlemeye konu edinilen bir kavramdır. Bu düzenlemeler arasında Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı Kanun) sık sık referans alınmaktadır. 687 Sayılı Kanun’a göre başta kamu görevlisi olma şartlarını taşımayan kişilerin nitelikleri sonradan anlaşılsa dahi memurluğa son verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu noktada pek çok […]

Mala Zarar Veren Kiracının Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Türk Borçlar Kanunun 316. Maddesi, 114. Maddesi ve 49. maddesinde “Mala zarar veren kiracının hukuki sorumluluğu nedir?” sorusuna cevap bulmak mümkündür. Mala zarar vermek ile kastedilen kullanımdan kaynaklı yıpranmalar değildir. Hor kullanma sebebiyle meydana gelen zararlar bu kapsama girmektedir.Mala zarar veren kiracının durumuyla ilgili aşağıdaki kanun maddeleri dikkate alınmalıdır:Madde 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak […]

Başa dön