İş Güvencesinden Yararlanmak İçin 6 Aylık Kıdem Süresi Nasıl Uygulanır? Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildirimin yapıldığı tarihte aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde fasılalı da olsa iş ilişkisine dayalı kıdeminin en az altı ay olması gerekir. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan süreler de dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma […]

İşveren tarafından sağlanan Yol ve yemek karşılığı maddi değeri boşta geçen süre ücretinin hesabında dikkate alınır mı?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/9402 E. , 2021/13674 K. ve 05.10.2021 tarihli kararında “Somut olayda, işverence işçilere servis tahsis edildiği anlaşılmakta olup, mahkemece bu servis yardımının parasal değeri boşta geçen süre ücretine ilave edilmiştir. Ancak işçinin fiilen çalışmadığı dört aylık dönemde servis ile işe götürülüp getirilmesi söz konusu olmayacağından bu halde işçinin pozitif manada bir gelir kaybı olmadığı gibi, tasarruf edemediği yahut malvarlığından eksilen bir miktar da bulunmamaktadır. Bir […]

Başa dön