Maddi ve Manevi Tazminatlar Nelerdir?

Bir hukuk davasında, davacının talep edebileceği çeşitli tazminat türleri vardır. Bunlardan biri telafi edici zararlardır ve telafi edici zararlar ayrıca maddi tazminatlar ve manevi tazminatlar olarak kategorize edilebilir. Aşağıdakiler telafi edici zararlara bakacak, maddi zararları tanımlayacak ve manevi tazminat tanımını verecektir.
Tazminat Verici Hasarların Tanımı
Tazmin edici zararlar, hukuk davası açan bir davacının uğradığı yaralanmanın doğrudan bir sonucu olarak meydana gelen zararlardır. Bu anlamda “yaralanma”, mutlaka bedensel yaralanma anlamına gelmez, ancak aynı zamanda mülk hasarını, kaybedilen fırsatı veya diğer birçok kaybı da içerebilir. Ortak özellik, hepsinin doğrudan söz konusu olayla bağlantılı olmasıdır.
Tazmin edici zararlar, geçerli ancak değerlemesi zor olan ve suçluyu cezalandırmayı ve gelecekte benzer bir olayı caydırmayı amaçlayan tazminatlardan farklıdır.
Hem maddi tazminat hem de manevi tazminat telafi edici tazminat türleridir.
Maddi Tazminat Tanımlaması
Maddi zararlar, basitçe ölçülebilir telafi edici zararlardır. Mali açıdan ölçülebilirler ve çoğu sivil davaya dahil edilirler. Bazı maddi tazminat örnekleri şunları içerir:
Ambulans faturaları, hastane faturaları, doktor faturaları ilaç masrafları vb. İçerebilen Tıbbi Maliyetler.
Söz konusu olay nedeniyle davacının çalışamaması nedeniyle genellikle kaybedilen geliri içeren Kayıp Ücretler
Bir yaralanmanın uzun süreli bakım gereksinimlerine yol açması durumunda endişe yaratabilecek Gelecekteki Bakım Maliyetleri
Davacının sahip olduğu herhangi bir mülke verilen zararı içerebilecek Fiziksel Hasar
Kısacası, söz konusu olayla doğrudan bağlantılı olan ve açıkça ölçülebilen herhangi bir masraf, maddi tazminat tanımlanırken dahil edilebilir.
Manevi Hasar Tanımı
Manevi zararlar, parasal olarak açıkça ölçülemeyen telafi edici zararlardır. Ölçmek zor olma eğilimindedirler çünkü daha özneldirler ve basit maliyetler değildirler. Bu hasarların bazı örnekleri şunlardır:
Davacı olay nedeniyle depresyon, endişe veya başka bir duygusal zarar yaşarsa verilebilecek Duygusal Sıkıntı
Davacı, olay nedeniyle yaşam kalitesinde uzun vadeli bir düşüş yaşarsa verilebilecek Yaşam Bozukluğu
Davacının ailesi, arkadaşları, meslektaşları veya diğerleriyle olan ilişkilerinin olay nedeniyle kötüleşmesi durumunda hükmedilebilecek İlişkiler Bozulması
Davacının zihinsel yetenekleri olay nedeniyle azalırsa verilebilecek Zihinsel Yeteneklerin Bozulması
Davacının fiziksel yetenekleri olay nedeniyle azalırsa verilebilecek Fiziksel Yeteneklerin Bozulması
Davacının gelecekte çalışma kabiliyetinin olay nedeniyle azalması durumunda ödenebilecek Gelecekteki Ücretlerin Kaybı
Olay nedeniyle oluşan ve kolayca ölçülemeyen diğer zararlar da manevi tazminat tanımına dahil edilebilir.

Bir Avukatın Zararları Belirlemenize Yardımcı Olmasını Sağlayın
Bir hukuk davası sırasında aranabilecek zararlar çok sayıda olduğundan ve birkaç gruba ayrıldığından, zararları kendi başınıza belirlemeye çalışmamalısınız. Medeni hukuk davanız varsa, aranacak uygun tazminatın ne olduğunu belirlemenize bir avukatın yardım etmesine izin verin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön