MALA ZARAR VERME SUÇU

Türkiye’de en çok işlenen suçlardan bir tanesi mala zarar verme suçudur. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan bir kısmı sadece taşınabilir mallara karşı işlenmektedir ancak mala zarar verme suçu hem taşınabilir hem de taşınamayan mallarda işlenebilmektedir. Mala zarar verme suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Seçimlik hareketli suçlar, birden fazla hareketin seçenek olarak gösterildiği, bu seçeneklerden herhangi birinin yapılmasının suç olarak görülmesi için yeterli olduğu suçlardır. Yapılması gereken şeyin yapılmaması ya da görevin aksatılması da mala zarar verme suçunu oluşturmaktadır. Failin yaşı, cinsiyeti, ırkı fark etmeksizin, fail herkes olabilmektedir aynı zaman da suçun mağduru da herkes olabilmektedir. Mala zarar verme konusunda etkilenen kişi mağdur kişidir.
Zarar verilen malın maddi yönden değerli olup olmamasının hiçbir değeri yoktur ancak çöp benzeri şeylere verilen zararlar mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilemez.
Sahipli hayvana verilen zarar, mala zarar verme suçuna girmektedir. Yapılması gereken şeyin yapılmaması ve aksaması kısmından, eğer ki sahibi olunan hayvana verilmesi gereken mama verilmez, ya da diğer gerekli ihtiyaçlar karşılanmaz ise, bu nedenle hayvanın ölmesine neden olunması da mala zarar verme suçuna girmektedir.
MALA ZARAR VERME UNSURLARI
Yıkmak: Kurulu olan bir şeyin yok edilmesi, yıkılması olayıdır.
Yok etmek: Malın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ortadan kaldırılması, yok edilecek düzeyde zarar verilmesidir.
Bozmak: Eşyaların işlevlerini artık yerine getirememesi olayıdır.
Kirletmek: Eşyanın kirletilme işlemi de mala zarar verme suçuna girmektedir.
Kullanılamaz hale getirmek: Eşyanın işlevini gerçekleştirememesidir.
Sahipli bir hayvana verilen zarar: Sahibi olan hayvanı öldüren, zarar veren ya da değerinin azalmasına neden olan, zarar verme suçundan yargılanacaktır.
MALA ZARAR VERME GÖREVLİ MAHKEME
Mala zarar verme suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde görülür.
MALA ZARAR VERME SUÇU CEZASI
Mala zarar verme suçunun cezası, 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır.
MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinde mala zarar verme suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçunun daha ağır ceza gerektiren halleri;
⦁ Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis veya diğer eşyalarda,
⦁ Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilen eşya ve tesislerde,
⦁ Devlet orman statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğunda,
⦁ Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislerde,
⦁ Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımda olan bina, tesis veya eşyalarda,
⦁ Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşyalarda,
⦁ Görevi sona erse dahi intikam almak amacıyla kamu görevlisinin zararına işlenmesindedir.
Kanunda belirtilen nitelikli hallerden birinin işlenilmesi halinde faile verilecek ceza, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.
Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin ikinci fıkrasında ise diğer nitelikli haller düzenlenmiştir:
⦁ Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
⦁ Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olunması,
⦁ Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi halinde faile verilecek ceza bir katına kadar arttırılacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin üçüncü fıkrasında ise diğer nitelikli hal düzenlenmiştir:
⦁ Mala zarar verme suçu sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmeti geçici de olsa aksaması halinde verilecek ceza iki katına kadar arttırılacaktır.

DEVLET MALINA ZARAR VERMENİN CEZASI
Devlet malına zarar veren kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Dilekçesi
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)
Adres
VEKİLİ: Av. Ad Soyad
Adres
ŞÜPHELİ: Ad Soyad
Adres
SUÇ: Mala zarar verme suçu, tehdit
SUÇ TARİHİ: …/…/…
KONU: Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikayet dilekçesidir.
AÇIKLAMALAR:
1-) Müvekkil, …/…/… tarihinden bu yana … adresinde ikamet etmektedir. Müvekkilin ikamet ettiği apartman önünde yasal olarak park etme hakkı bulunmakta ve adreste ikamet ettiği günden bu yana aracını apartman önüne park etmektedir.
2-) Şüpheli, yaklaşık 4 ay önce kadar apartman altına çiğ köfte satan bir dükkan açmış ve müvekkilin dükkanının önüne aracını çekmemesi konusunda tehditlerde bulunmuştur. Müvekkil ise apartman önüne aracını park etmesin herhangi bir yasal sakıncası olmadığını ve park etme konusunda yasal hakkının bulunduğunu belirtmiştir. Taraflar arasında o gün ufak bir tartışma yaşanmış ve müvekkil ise tartışma daha fazla uzamasın diye aracını başka bir dükkan önüne çekmiştir.
3-) Müvekkil, şüpheli ile yaşadığı tartışmadan bu yana bir daha şüphelinin dükkanının önüne aracını park etmemiştir. Ancak buna rağmen şüpheli, …/…/… tarihinde müvekkilin aracının sileceklerini sabah saat 08:15’te kırmıştır. Müvekkil, şüphelinin kırdığını ise apartmanın güvenlik kayıtlarını izlediğinde tespit etmiştir.
4-) Şüphelinin müvekkilin aracının sileceği sildiğine dair video ve fotoğraf görüntüleri şikayet dilekçe ekindedir.
HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, video kaydı, fotoğraf görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.
Müşteki Vekili
Av. Ad Soyad
İmza

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön