MOBBİNG TAZMİNAT HAKKI

İşyerinde çalışan işçi ya da işçilere karşı, çalışan başka işçilerin, işverenin ya da yöneticinin psikolojik tacizde bulunması mobbing olarak adlandırılmaktadır. Kişinin ruhsal olarak sürekli rahatsız edilmesi ve bıktırılması mobbingdir. İşveren kişi, kıdem ve ihbar tazminatı ödememek adına işçiye mobbing uygulayarak işten çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır. İşveren kişiler, işçiye saygı göstermek ve iş yerindeki düzeni sağlamakla yükümlüdür. Çalışan işçinin huzurunu sağlamak ve psikolojik ya da fiziksel olarak tacize uğramalarını engelleme gibi önlemler almak işverenin görevidir. İşveren kişi işçinin haklarının ihlaline karşı uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Mobbing davası için açıklayıcı bir dilekçe hazırlanılmalı ve mahkemeye teslim edilmelidir. Bu dilekçede tüm delillerin olması gerekmektedir. Somut bir kanıtı olmayan mağdurun, şahit göstermesi gerekmektedir. Hiçbir şekilde kanıtı olmayan kişi eğer ki dava yoluna başvurur ise davasının reddilme ihtimali yüksektir.
Mobbing Sayılabilecek Davranışlar
Uğranılan psikolojik ya da fiziksel tacizler dolayısıyla iş yaşamına zarar verilmesi,
İşçinin yetkilerinin kısıtlanması,
İşçinin mesleki yeterliliğinin sorgulanması,
İşçinin dışlanması,
İşçinin çalışma ortamlarında soyutlanması,
İşçiye bitiremeyeceği belli olan bir iş yükü bindirilmesi.
Mobbing Etkileri
Kafa karışıklığına neden olur.
Huzursuzluk, korku, utanç duygularını yoğun bir şekilde yaşar.
Ağlama, panik atak, uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açabileceği gibi kalp krizine neden olabilir.
Hukuksal Haklar
İş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilir.
Ayrımcılık tazminatı istenebilir.
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’na göre tazminat isteyebilir.
Mobbing yapan yönetici dava edilebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

İş Kanunu’nun 5. Maddesi eşit davranma borcu ve buna aykırı yaptırımları düzenlemiştir. Buna göre: “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz” Bu ayırım yapıldığı takdirde “işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” şeklinde ayrımcılık tazminatı düzenlenmiştir. Bu tazminat on yıllık zamanaşımına tabi olup, talep edilmesi için normal tazminat hükümlerinden farklı olarak işçinin zarar görmesi şartı aranmamaktadır.
Zamanaşımı
Mobbing son bulduktan ve hizmet sözleşmesi sonlandıktan sonra 2 sene içerisinde tazminat davasının açılması gerekmektedir. Eğer 2 sene içerisinde herhangi bir tazminat talebinde bulunulmaz ise sonrasında mobbing nedenli bir tazminat davası açmak mümkün değildir.
Görevli Mahkeme
Mobbing nedeni ile açılacak olan davalar da görevli olan mahkeme İş Mahkemesidir.

AVUKAT
Mobbing nedeniyle açılacak olan tazminat davaları maddi kayıba neden olur, kayıpları engellemek amaçlı bir avukattan bilgi almanızı ve uzman avukatlar ile çalışmanızı öneriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön