Mala Zarar Veren Kiracının Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Türk Borçlar Kanunun 316. Maddesi, 114. Maddesi ve 49. maddesinde “Mala zarar veren kiracının hukuki sorumluluğu nedir?” sorusuna cevap bulmak mümkündür. Mala zarar vermek ile kastedilen kullanımdan kaynaklı yıpranmalar değildir. Hor kullanma sebebiyle meydana gelen zararlar bu kapsama girmektedir.
Mala zarar veren kiracının durumuyla ilgili aşağıdaki kanun maddeleri dikkate alınmalıdır:
Madde 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Madde 114/2- Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanır.
Madde 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
Mala Zarar Veren Kiracı ile İlgili Yaptırımlar
Kanun maddelerinden de anlaşılabileceği üzere, başkasının malına zarar veren kimse bu zararı gidermek zorundadır. Bu zararın giderilmesinden evvel tam olarak tespit edilebilmesi gerekir. Zararın tespit edilmesi de yapılması gereken tek işlem değildir. Bununla birlikte tarafların zarar hususunda uzlaşmaları gerekir. Uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda mülk sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmek üzere zarar tazmini için dava açabilmektedir.
Kiracının mala zarar vermesi durumunda, mülk sahibi zararın tazminini talep edebileceği gibi mülkün tahliye edilmesini de talep edebilmektedir. Mala zarar veren kiracı ile mülk sahibi arasında geçerli ve devam eden bir sözleşme bulunsa bile mülk sahibi sözleşmeyi feshedebilmektedir.
Kiracı ve mülk sahibi arasında malın gördüğü zarar hususunda uzlaşma sağlanmazsa zararın tazmini için mahkemeye başvurulmaktadır. Veya kiracı, zararı reddediyor ise mülk sahibi profesyonel bir avukatla çalışarak zararının tazmin edilmesini sağlayabilir. Avukatlık hizmetlerimiz, kiracı kaynaklı zararınızın tam olarak tazmin edilebilmesi için profesyonel destek sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön