Davadan Feragat Etme Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?

Davadan feragat etmek ile kastedilen, herhangi bir problem sebebiyle dava açan davacının, farklı nedenlerden dolayı davaya devam etmek istememesi halinde başvurduğu hukuki işlemdir. Bu hukuki işlem neticesinde davacı davadan ya kısmen ya da tümüyle vazgeçebiliyor. Feragat, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 307. Maddesi ve devamına göre düzenlenen bir taraf işlemidir. Bu bağlamda daha hüküm kurulmadan davaya son veriliyor. Peki tam manasıyla davadan feragat etme nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Davadan Feragat Nasıl Gerçekleşir?
Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 307. Maddesi’nde bulunan tanıma göre feragat, “davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” Bu bağlamda davadan feragat etmenin iki yolu bulunuyor:
Sözlü feragat,
Yazılı feragat.
Davacı olan taraf duruşma devam ederken davadan sözlü bir şekilde feragat edebilir. Bununla beraber davacı, mahkemeye sunacağı dilekçe ile de açmış olduğu davadan feragat edebilir. Bu dilekçeye davadan feragat dilekçesi deniyor. İlgili dilekçe dava sonrasında verilebildiği gibi dava sırasında da verilebilir.

Feragat edilmesi durumunda davacı feragatten dönemez. HMK Madde 311’e göre “Feragat, kesin hüküm gibi sonuçlarını doğurur.” Feragat etme kararı kesin hüküm doğurduğundan ve feragat ettikten sonra geri dönüş olmamasından ötürü oldukça önemli bir karardır. Hal böyle olunca da kişilerin bu kararı almadan önce detaylı olarak düşünmesi gerekiyor. Davanın ve dava sürecinin iyi tahlil edilmesi şart. Bu noktada davasından feragat etmeyi düşünen davacılara profesyonel bir hukuki danışmanlık almalarını tavsiye etmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön