Boşanmada Şirket Hisselerinin Paylaştırılması Durumu

Boşanmada şirket hisselerinin paylaştırılması, eşlerin boşanma sürecinde olmaları ya da bu süreci tamamlamaları üzerine, taraflardan en az birinin bir firmada hissedar olması halinde ortaya çıkan paylaşıma denir. Şirket hisselerinin paylaşımı için açılacak dava, boşanma davasından tarafsız şekilde yürütülen bir mal rejimi likidasyon davasıdır.
Şirket hisselerinin paylaşımı, mal paylaşımının kapsamına girmekte olup Türk Medeni Kanun’un “Eşler Arasındaki Mal Rejimi” başlığı altında 202. madde ve devamında düzenlemektedir. Mal paylaşımı denince her malın paylaştırılabileceği düşünülse de hangi malların paylaşıma dahil olduğu kanunda belirtilmiş olup şirket hisseleri de paylaşıma dahil olan mal kapsamına girmektedir.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ne Zaman Sona Erer?
Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren durumlar TMK1 m. 225’te düzenlenmiştir. TMK m. 225’ e göre;
·         Eşlerden birinin vefatı

·         Başka bir mal rejiminin kabulü
 
·         Evliliğin iptali
 
·         Boşanma
 
·         Mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi
 
·         Hallerinde mal rejimi sona erer.
 
Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren durumlar kendi içerisinde sınıflandırılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin “eşlerden birinin vefatı” üzerine sona ermesi sonucunda mal rejimi “hukuki bir olay” sonucu sona ermekteyken, “eşlerden birinin bir başka mal rejimini kabul etmesi” durumunda mal rejimi “hukuki bir işlem” sonucu sona ermektedir. Ayrıca “mahkemece evliliğin sona erdirilmesi” veya “mahkeme tarafından mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi” durumlardaysa edinilmiş mallara katılma rejimi “mahkeme kararı” ile sona ermektedir.

Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren durumlardan biri söz konusu olduğunda mal rejiminin sona erme anı üç hususta önem taşımaktadır. İlki edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi hangi malın edinilmiş mal, hangi malın kişisel mal sayılacağını belirlemektedir (TMK m. 228/ f. 1). Sebebi ise mal rejiminin sona ermesinden sonra edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilmesidir. İkincisi ise edinilmiş mallar ile bireysel malların değerinin tespit edilmesi de edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme anına göre yapılmaktadır (TMK m. 235/ f. 1). Sonuncusu ise edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye talebine ilişkin hukuki mühlet mal rejiminin sona ermesinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön